Fagkonferanse

I løpet av messen vil det bli avholdt fagtreff med oppdatering på NEK400 bolig, NEK400 landbruk, NEK399 del 1 og del 2, samt nyheter rundt normer og forskrifter.

Foredragsholder: Kjell Morten Halvorsen fra KMH Elektro AS.